Reklamacije

Sporazumni raskid

ATC i Polaznik mogu sporazumno raskinuti Ugovor o školovanju. Sporazum o prestanku Ugovora o školovanju mora biti u pisanoj formi i njime moraju biti opredeljene obaveze koje su ugovorne strane dužne da ispune pre stupanja Sporazuma o prestanku Ugovora o školovanju na snagu.

Jednostrani raskid

Ukoliko Polaznik ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom, ATC može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom o školovanju i ovim opštim uslovima.

ATC može raskinuti Ugovor o školovanju uz otkazni rok od trideset (30) dana od davanja pisanog obaveštenja Polazniku, u slučaju da polaznik ne ispunjava svoje obaveze.

ATC može ostaviti duži rok, ukoliko polaznik učini verovatnim da će u naknadnom roku nastaviti sa ispunjavanjem obaveza predviđenih Ugovorom o školovanju.

Ukoliko iz držanja polaznika nesumnjivo proizilazi nemogućnost izvršenja obaveze koja nije uzrokovana promenjenim okolnostima, ATC ima pravo da odmah raskine Ugovor, bez davanja otkaznog roka.

Ukoliko nakon stupanja na snagu Ugovora o školovanju polaznik želi da raskine Ugovor, može to učiniti ukoliko izmiri svoje obaveze predviđene Ugovorom o školovanju.

U slučaju raskida ugovora iz razloga neredovnog izmirenja obaveza Polaznika, Polaznik je dužan da izmiri svoje obaveze prema ATC-u srazmerno vremenu proverenim na kursu i da isplati punu cenu školovanja koje je pohadjao do tog trenutka.

Više na stranici Opšti uslovi korišćenja usluga neformalnog obrazovanja.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.