Zaštita privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, pristanak na obradu i poverljivost

U ime IT4Biz obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u PR IT4Biz (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promeni obavestiti IT4Biz. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, IT4Biz ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Vrste podataka koje se prikupljaju i čuvaju

ATC prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama polaznika, podatke o obavljenim testiranjima, kao i druge podatke koji su neophodni radi obračuna i izrade računa i arhiviranja podataka o polaznicima.

Obrada i čuvanje podataka o polaznicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Obradu podataka o polaznicima vrše zaposleni u ATC-u koji obavljaju finansijske i administrativne poslove, poslove prikupljanja i dogovaranja na pitanja i prigovore Polaznika, naplate potraživanja, obrazovanja u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.

Korisnici navedenih podataka mogu biti državni organi na osnovu naloga suda, kada je ATC obavezan da im ustupi podatke o ličnosti koje prikuplja i obrađuje. Drugi spoljni korisnici, osim onih navedenih u ovom članu nemaju pristup podacima o ličnosti Polaznika.

Podaci o ličnosti Polaznika se ne iznose u inostranstvo.

Saglasnost Polaznika

Prihvatanjem ovih Opštih uslova, odnosno potpisivanjem Ugovora o školovanju, Polaznik dobrovoljno i nedvosmisleno daje saglasnot da ATC prikuplja, obrađuje i čuva podatke na način predviđen Oštim uslovima i Ugovorom o školovanju.

Svrha Obrade

ATC prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Polaznika u cilju ispunjavanja prava i obaveza koje proističu iz Ugovora o školovanju, zatim u istraživačke i statističke svrhe, kao i za svrhu unapređenja i modernizacije svojih usluga.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti u istraživačke i statističke svrhe, kao i za svrhu unapređenja i modernizacije svojih usluga nastavlja se i nakon prestanka važenja Ugovora o školovanju, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na opoziv saglasnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pristanak, odnosno saglasnost opozove.

Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi.

Opoziv pristanka za obradu podataka za posledicu ima raskid Ugovora o školovanju.

Pravo Polaznika na prigovor

U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane zaposlenih ATC, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor ATC-u.

ATC se obavezuje da, u slučaju prigovora Polaznika, proveri podatke i sprovede postupak utvrđivanja da li je do došlo nedozvoljene obrade podataka o ličnosti Polaznika, kao i da preduzme odgovarajuće postupke u cilju sankcionisanja ovakvog postupanja, ako je do nedozvoljenih radnji zaista došlo.

Tajnost podataka o ličnosti

ATC garantuje tajnost podataka o ličnosti Polaznika.

Podaci o ličnosti Polaznika mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz Ugovora o školovanju, odnosno za izradu računa za pružene usluge, evidenciju o polaznicima i testiranjima, eventualnu naplatu neisplaćenih potraživanja od strane službe za naplatu potraživanja, zatim u cilju kontaktiranja polaznika, pisanja advokatskih opomena pred utuženje i potencijalnog pokretanja postupka prinudne naplate dugovanog pred nadležnim sudom, kao i u druge svrhe uz saglasnost polaznika i/ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.


Detaljnije na sajtu http://www.atc.rs/.